Oferta

 

DIAGNOZOWANIE, TERAPIA I KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W BEZPIECZNYCH I friendship-831522PRZYJAZNYCH WARUNKACH.

Diagnozowanie i wydawanie opinii

 • logopedyczne
 • pedagogiczne
 • psychologiczne
 • niepowodzeń i trudności szkolnych dzieci i młodzieży
 • dojrzałości szkolnej 5 i 6 – latków
 • zaburzeń integracji sensorycznej (SI)

 

 


Terapia

 • pedagogiczna
 • psychologiczna
 • logopedyczna
 • psychodietetyczna,
 • zaburzeń integracji sensorycznej (SI)
 • małżeńska i par
 • rodzinna

Konsultacje

 • w sprawach wychowawczych
 • psychologiczne
 • psychodietetyczne
 • prawne
 • logopedyczne
 • doradztwo zawodowe

girl-403511OFERTA KIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne,
 • diagnozę niepowodzeń szkolnych,
 • diagnozę specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • zajęcia pokonujące nieśmiałość,
 • trening umiejętności społecznych,
 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • zajęcia wspomagające poprawę koncentracji,
 • grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 • terapię logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną,
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

OFERTA KIEROWANA DO SZKÓŁ:

 • zajęcia grupowe psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży,
 • zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, nikotynowej i seksualnej,
 • zajęcia wspomagające i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

 OFERTA KIEROWANA DO NAUCZYCIELI:

 • szkolenia specjalistyczne z zakresu psychologii, logopedii, pedagogiki, pierwszej pomocy itp.,
 • konferencje tematyczne i doszkalające,
 • warsztaty i grupy wsparcia dla nauczycieli,
 • spotkania superwizyjne dla nauczycieli i wychowawców.

OFERTA KIEROWANA DO RODZICÓW:

 • BEZ KLAPSA – zajęcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców,
 • Trening wychowawczy dla rodziców dzieci w różnych grupach wiekowych,
 • Spotkania terapeutyczne (terapia rodzin, indywidualna, małżeństw i par),
 • Trening kompetencji wychowawczych.

adult-17329

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!