Nasz Zespół

Nasz zespół  to nie tylko wykwalifikowani specjaliści ale przede wszystkim ludzie o takich wartościach i cechach jak: empatia , życzliwość , otwartość na innych, cierpliwość oraz chęć niesienia pomocy. Stale podnosimy swoje kwalifikacje by móc osiągać jak najlepsze rezultaty
w pracy z naszymi pacjentami.

mgr Patrycja Osman – dyrektor , terapeuta systemowy, specjalista terapii traumy, doradca zawodowy

mgr Joanna Ćwieluch-Iwan – pedagog, interwent kryzysowy, terapeuta systemowy

mgr Beata Grudzień – pedagog, z ukończonymi studiami podyplomowymi 
w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej

mgr Magdalena Michalec – pedagog, realizator  programu „Szkoła dla Rodziców”  oraz zajęć  z TUS ( Treningu Umiejętności Społecznych)

mgr Paulina Maciejewska – psycholog, dietetyk

mgr Katarzyna Ściwiarska – psycholog 

 mgr Aneta Kozieł – logopeda, audiolog

mgr Dagmara Golda – logopeda

mgr Anna Bejster  –  fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Katarzyna Tokarz – fizjoterapeuta

Małgorzata Pietrzykowska – pracownik sekretariatu

mgr Dorota Bogucka – pracownik sekretariatu