Informacje dla Rodziców

daisy-75190Kiedy do poradni?

 • Ocena dojrzałości przedszkolnej
 • Ocena dojrzałości szkolnej
 • ADHD u dziecka
 • Nadpobudliwość u dziecka
 • Wstydliwość u dziecka
 • Problemy wychowawcze
 • Uzależnienia
 • Diagnoza dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia – diagnoza potrzebna do szkoły
 • Diagnoza logopedyczna – potrzebna do szkoły i przedszkola
 • Doradztwo zawodowe – pomoc w wyborze szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
 • Diagnoza dzieci niepełnosprawnych – potrzebna do  orzeczenia o niepełnosprawności

   

  child-821214_1280Drogi rodzicu!

  Kiedy widzisz, że Twoje dziecko:

  – nie radzi sobie z nauką
  – ma kłopoty z poprawnym pisaniem i/lub czytaniem
  – ma problemy z prawidłową wymową

  – ma kłopoty z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami

  – sprawia problemy wychowawcze
  udaj się z nim do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

  Pamiętaj, że: 

  Z takiej sytuacji możecie wiele skorzystać, a wszystkie propozycje pomocy dziecku będą z tobą przedyskutowane i wprowadzone w życie jedynie za Twoją zgodą.

  Warunkiem przyjęcia dziecka na badanie psychologiczne, pedagogiczne lub logopedyczne jest złożenie wniosku do poradni o przeprowadzenie badań  z jednoczesnym określeniem problemów z jakimi ono się boryka.

  Przed badaniem:

  1. Bądź wsparciem dla Twojego dziecka. Nie pokazuj mu swojej bezsilności. Twoje dziecko Cię potrzebuje!!!
  2. Nie nastawiaj negatywnie dziecka, nie strasz go. Nigdy nie daj mu odczuć, że wizyta w poradni to kara za złe oceny lub zachowanie.
  3. Dawaj nadzieję. Pokazuj korzyści wypływające z wizyty w poradni, np. uzyskanie informacji na temat tego jak szybko i skutecznie się uczyć, jak nawiązywać przyjaźnie. Nie czyń jednak pochopnych i nierealnych obietnic, np. że odtąd dziecko z ocenami niedostatecznymi stanie się uczniem celującym.
  4. Nieznane budzi lęk, więc opowiedz dziecku jak będzie wyglądało badanie. To zwiększy jego bezpieczeństwo.
  5. Pamiętaj, aby dziecko przed badaniem nie było głodne i zmęczone. Nie pozwoli mu się to skupić i zaangażować w wykonywane działania.
  1. Nie zostawiaj dziecka z niepewnością. Im więcej mu opowiesz i przybliżysz jakie będą korzyści wizyty w poradni tym bezpieczniejsze będzie się czuło.
  1. Nie pozwól czuć się dziecku gorszym od innych tylko dlatego, że idzie do poradni. Zaznacz wyraźnie jego zdolności. Wytłumacz, że każdy człowiek ma mocne i słabe strony.