Author Archives: Administrator

Ruszyły zapisy na Trening Umiejętności Społecznych TUS! Zajęcia przeznaczone są dla:   dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera), dzieci z ADHD, dzieci nieśmiałych, wycofanych, dzieci reagujących lękiem w kontaktach społecznych, dzieci bez diagnozy, które z różnego powodu doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie.     Spotkania odbywają się w małych grupach, dostosowanych wiekowo. Celem ćwiczeń jest poprawa funkcjonowania dzieci w… Read more »