Najnowsze wpisy

Ruszyły zapisy na Trening Umiejętności Społecznych TUS!

Zajęcia przeznaczone są dla:  
dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera), dzieci z ADHD, dzieci nieśmiałych, wycofanych, dzieci reagujących lękiem w kontaktach społecznych, dzieci bez diagnozy, które z różnego powodu doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie.    
Spotkania odbywają się w małych grupach, dostosowanych wiekowo.

Celem ćwiczeń jest poprawa funkcjonowania dzieci w relacjach z innymi.
Dzięki zaaranżowanym sytuacjom  oraz wsparciu trenera prowadzącego uczestnicy mają możliwość:

·         odreagować napięcia emocjonalne i fizyczne w akceptowalny sposób,

·         przeżywać pozytywne doświadczenie w grupie rówieśniczej,

·         pohamować nieadekwatne, spontaniczne reakcje,

·         poprawić koncentrację uwagi,

·         budować pozytywny obraz siebie,

·         zwiększać poczucie własnej wartości,

·         zaspokajać potrzebę „bycia ważnym”,

Co między innymi ćwiczymy na zajęciach TUS:  jak nawiązywać kontakt, jak się witać z innymi, jak słuchać, mówić do innych, jak zwracać się o pomoc, jak radzić sobie ze zmianami, sukcesem i porażką, jak wyrażać negatywne emocje bez agresji, jak rozpoznawać emocje swoje i innych, jak dzielić się własnymi przeżyciami, jak podejmować współpracę w grupie, jak akceptować i rozumieć odmienność innych, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak asertywnie wyznaczać własne granice, jak odpowiednio reagować na agresywne zachowania innych…

Zajęcia TUS trwają: 60 minut

Koszt: 40 zł

 

 

children-441895TRWA NABÓR NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (0-8 r. ż).

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Podmiotem Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia CUN, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego. Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

family-312018Zapewniamy opiekę interdyscyplinarnego zespołu specjalistów:

-Psychologów,
-Pedagogów specjalnych,
-Terapeutów rodzin,
-Fizjoterapeutów,
-Logopedów,

                                                                            -Psychodietetyka,
                                                                            -Terapeutów innych specjalności
                                                                           (w zależności od potrzeb dziecka).

Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *