Aktualności

        TRWA NABÓR NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (0-8 r. ż). Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny… Read more »